top of page
_edited.jpg

Bal Kuşu Çocuk Atölyesi

Tarih:

10 Haziran 2023 Cumartesi

Yer:

Permatürk Vakfı

Saat:

11:00

Ücret:

550 ₺

Teşekkürler

Bal Kuşu Çocuk Atölyesi, çocuklar ile doğal dünya arasında derin bir bağ kurmak ve onlara doğaya karşı derin bir takdir ve saygı aşılamak için tasarlanmış dönüştürücü bir etkinliktir.

Bal Kuşu Çocuk Atölyesi, 4-7 yaş arası çocuklar ile doğal dünya arasında derin bir bağ kurmak ve onlara doğaya karşı derin bir takdir ve saygı aşılamak için tasarlanmış dönüştürücü bir etkinliktir. Uzman eğitmenler tarafından yönetilen bu atölye, çocukları erken yaşlardan itibaren çevre ile bilinçli ve sürdürülebilir bir ilişki geliştirmeleri için bilgi ve becerilerle güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüzün hızla değişen dünyasında, çocukların doğanın önemini ve hayatımızda oynadığı hayati rolü anlamaları çok önemlidir. Bu atölye, ilgi çekici etkinlikler, interaktif tartışmalar ve uygulamalı deneyimler aracılığıyla çocukları permakültür ilkeleriyle tanıştıracak ve onlara sürdürülebilir uygulamaları benimsemeleri için sağlam bir temel sağlayacaktır.

Katılımcılar, doğanın harikalarını araştırarak ve varlığımızı zenginleştiren sayısız yolu keşfederek bir keşif yolculuğuna çıkacaklar. Çocuklar, tüm canlıların birbirine bağlılığını öğrenerek, yaşamın karmaşık ağına ve hassas dengesini korumanın önemine dair bir anlayış geliştireceklerdir.

Bu atölyenin temel odak noktalarından biri toprakla uygulamalı etkileşimdir. Çocuklar toprakla yakından çalışma fırsatı bulacak, ekim, yetiştirme ve hasat etmenin keyfini keşfedeceklerdir. Bu deneyimler sayesinde toprağın hayat veren özellikleri ve yenileyici uygulamaların dönüştürücü gücü hakkında derin bir takdir geliştireceklerdir.

Bal Kuşu Çocuk Atölyesi aynı zamanda sürdürülebilir yeniden değerlendirme kültürünü de vurgulamaktadır. Ebeveynlerin de dahil olacağı bu eğtimde çocuklar geleneksel uygulamaları sorgulamaya ve çevrenin korunmasına öncelik veren alternatif yaklaşımları keşfetmeye teşvik edilecektir. Dünyaya karşı sorumluluk duygusunu teşvik ederek, katılımcılar kaynakları değerlendirmeyi ve yeniden kullanmayı öğrenecek, atıkları azaltacak ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacaklardır.

Çocuklar, bu atölyeye katılarak dünya görüşlerini şekillendirecek ve çevrenin aktif koruyucuları olmaları için onlara ilham verecek çok değerli bilgiler edineceklerdir. Saygı, şefkat ve doğal dünyaya dair derin bir anlayışa dayanan bir bilinç geliştirecekler. Özetle bu kurs, çocukları gezegenimizi korumak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmayı ve gelecek nesiller için insanlık ve doğa arasında uyumlu bir birlikteliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Çocuğunuza ömür boyu sürecek bir doğa sevgisi ve sürdürülebilir yaşama bağlılık aşılamak için bu olağanüstü fırsatı kaçırmayın! 

Çocuğunuzu bugün Bal Kuşu Çocuk Atölyesine kaydederek daha parlak, daha yeşil bir geleceğe doğru yolculuğunun başlamasına izin verin...

Eğitmenlerimiz

Orman Okulu Grup Liderleri:
Macide Işık, Ayşin Kahraman Tekin, Nil Aktop

maci foto.jpg

Macide IŞIK – Permakültür Tasarımcısı

 

Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve  Eğitimi,  Anaokulu Öğretmenliği

Bölümü Mezunu,

Okul Öncesi alanında çalışmalar yapmakta, çocuk kitapları yazarı, Orman Okulu Lideri, PDC Eğitmen ve Danışman

Permatürk Vakfı Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi

 

Çalıştığı kurumlarda Alternatif Eğitim ve Doğa temelli yaklaşımı benimsemiş olup okul bahçelerinde birçok bahçe tasarım, iyileştirme projeleri aktif olarak  yürütmekte, uygulamakta, danışmanlık yapmaktadır.

Ayşin Kahramantekin

Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Eğitim Öğretmenliği Mezunu

Orman Okulu Eğitim Lideri

Meb.Doğa Eğitici Eğitmeni

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Doğa ve Fen Okulları Genel Koordinatörü 

Çevre Dostu Okulllar Eğitim Sorumlusu

Köy yaşam merkezleri genel koordinatörü 

Doğa ve Fen Eğitimi Kitap yazarı

Stem Eğitici Eğitmeni

Biyomimikri Uzmanı

Birçok kongrede uygulamalı stem eğitimi atölyesi yürürmüştür.

Doğa Öncüleri projesi danışmanı ve genel koordinatörü

Okul Öncesi Öğretmeni ve Orman Okulları Grup Lideri Nil AKTOP, 1979 Sakarya doğumludur. Eğitimini Sakarya Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği üzerine tamamladıktan sonra ‘’Çağdaş Eğitim Yaklaşımları ‘’ üzerine araştırmalar yapmış; Orman Anaokulları, Doğa Temelli Eğitim, Reggio Emilia, Çiftlik Okulları ve bu eğitim yaklaşımlarının erken çocukluk dönemine kattığı değerler ve gelişim özelliklerine etkisi üzerine derinlemesine incelemelerde bulunmuş ve eğitimlere katılmıştır.

 

Diğer bir ilgi alanı olan ‘’Çocuklar ve Permakültür’’ üzerine araştırmalarına devam etmekte olup, Doğa Temelli Okullar ve Çiftlik Okullarının ülkemizde yaygınlaşabilmesi adına projeler yürütmektedir.

bottom of page