permaculture-garden.jpeg

OUR PROJECTS

 

Permatürk Vakfı, doğa ile ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşümde bahçeciliğin çoklu faydalarını gösterir ve örnek bahçeler kurar.

Balkonda, terasta, toprak olan hemen her alanda bahçeler kurulabilir. Balkonda bile bir kısım gıda üretilebilir. Covid salgınında ruhsal ve fiziksel sağlığın önemi daha da belirginleşti. Bahçecilik fiziksel ve ruhsal sağlığa iyi gelen, ev ekonomisine de katkıda bulunmanız için gerekli bilgi ve beceriler kazandıran, toprağın ve doğanın değerini

öğreten bir uğraştır.

Permatürk Vakfı herkesin bahçecilik yapmasını teşvik eder. Permatürk Vakfı, şehirlerde yerel yönetimlerle ve/veya firmalarla birlikte kurduğu topluluk bahçeleri ile bahçecilik yapmak isteyen yerel halkın bir araya gelerek, yardımlaşarak kendi doğal gıdalarını üretmelerini sağlar. Topluluk bahçelerinde* ayrıca ‘agroekolojik üretim’ anlatılır ve

teşvik edilir.

Bu örnek alanlar sayesinde mümkün olabildiğince çok kişiye ulaşarak, kendilerinin de bu tür çoklu faydalı çalışmalara girişimleri teşvik edilir ve Permatürk Vakfı’nın çevrimiçi veya canlı uygulamalı bahçecilik eğitimleri sonrasında talep edildiğinde bireylerin, okul, şirket ve kurumların bahçe tasarımları ve uygulamaları vakıf tarafından gerçekleştirilir.

*Topluluk bahçeleri, kentte atıl kalmış, işlevsiz bırakılmış veya kamusal alan işlevini gerektiği gibi yerine getirmeyen bir açık alanda, toplum tabanlı olarak kurulan ve sürdürülen bahçe girişimi ve etkinliklerini kapsar.

PROJECTS

WITH SCHOOLS

 

Municipalities carry out social services for the well-being of the residents.  We develop multi-benefit projects with these boroughs.  

 

+ Training of municipality staff: Municipality staff, who receive self-sufficient living space design training, have the infrastructure to realize their eco-campus designs.  

 

+ Community gardens: We establish gardens to produce natural food by educating and organizing the people in a neighborhood dedicated to Permaturk by the municipality.  

 

+ Eco parks: We create pilots for sustainable habitats, including soil production, gardening, water retention, clean energy, recycling, natural sites, natural livestock, food forest creation.